"Kto raz zebrał doświadczenie z Motion Control, dla tego całkowita kontrola ruchu kamery stanie się automatycznie kreatywnym narzędziem. Bez tych możliwości nie będzie już chciał pracować.

A dotyczy to najróżniejszych zastosowań. Czy to złożone, wieloplanowe ujęcie z wieloma aktorami podporządkowanymi pewnej choreografii, czy też w bardzo prostym przypadku, jak perfekcyjnie wykonany packshot.

Mnie zachwycają wyniki i droga do ich osiągnięcia, przy każdym projekcie od nowa."